TAWA NEWS 
 1. Tawa globalizing the hope - UBV


Tawa deltog i Ubvs stora möte i Stockholm tillsammans med andra urbefolkningsfolk representanter från sydamerika. 

Activating andean ceremony /energy sacred places  Waka Wilka - Skövde Ekornavallen - Sweden 26-28 Okt.


Kraftplatser eller Wakas som vi kallar dem inom tradition från anderna, finns runt i hela världen och har som funktion att uppehålla balansen i planeten och genom ett  nätverk av energi skapa välbefinnande i allt levande.

Vikten av att  aktivera, bevara och uppehålla jordens akupuntur punkter är avgörande för vårt överlevnad.  Ceremonin går ut på att koppla sig till moderjorden Pachamama, för att med dess hjälp och vår intention aktivera platsen och föra denna energi genom oss till dem fyra riktningar,  i ett evigt anslutning med naturens kretslopp.

Vi lärt oss att identifiera och jobba med denna platsens energi för att berika och utveckla vårt inre och den kollektiva. Kontakta oss för mer info

Ekornavallen i Skövde - är en gammal kraftfullt kultplats. Se mer..

 1. Hjälpinsats till dem drabbadei Peru, 1 Sept.


Ett kraftigt jordskalv drabbade Peru onsdagen den 15:e Augusti. Hittills är antalet döda uppe i 500 och antalet skadade ca 1000. Siffror som kommer att öka inom de kommande dagarna. Men de drabbade är många fler ca 80 000. Människor har inget hem, mat, kläder eller vatten.

Kapaq Raymi - maturation Ceremoni - winter solstice - 21 Dec Skövde Sweden

 

CEREMONI INFO


Andisk Fullmåne ceremoni

Despacho


Sön 20 April

Tid . 18.00

Plats: Tornet på Blåkulla.

Vattentornet i Hagalundsparken.

Solna pendeltag station

Stockholm

KONTAKT


E-post:

inkatawa@hotmail.com

Mobil:

Inkari: 0736984694


TAWA SENASTE


TAWA SENASTE

 1. Lördag 24 Maj 2008: Workshop i andisk cosmovision & symbolik - Stockholm

 1. Tawa supporting Burmas offers  with Ananda

Lördagen 31:a Maj TAWA medverkade i denvegetarisk middag i Gröndal som Ananda Marga arrangerat för att samla in pengar för folket i Burma som drabbades av den tropiska cyklonen nyligen, Namaskar!

TAWA AGAINST FRA LAGEN IN SWEDEN!

 1. PACHAMAMAS DAY 1:a AUGUSTI 2008

© Copyright 2006   home   |   contact us   |   privacy statement     Up

 1. FREE ENERGY & ORGON TECNOLOGY WORKSHOP


Workshop och infomöte om FREE ENERGY och ORGONITE tecnology. Pioniärer   Jukka & Pekka, från ORGONISSATION I Finland kommer för att berätta och upplysa oss i denna fantastiska, innovativa och kraftfulla utveckling. Ett tillfälle!

Fre Okt 24.

 1. Kapaq Raymi, Wintersolstice

 2. andean ceremoni/ Initiation.


Tawa celebrating the Kapaq Raimy 21 June  2008 & 2009 Dec paralellt with the Andean community i sydamerika and around the world, makening preparations för 2012.

Jallalla Tawa intisuyu!!!!!!

 1. TAWA Protest against war in Gaza, Stockholm 10 Jan 2009


Tawa parallet med den andinska community påbörjade aktivt spirituella och sociala/politiska stödaktioner sedan december  och med kraftfullt betoning under den första Inka fullmåne ceremoni 2009 den 11 jan. Stort tack till den community av indigenous people runt i världen och alla grupper som stödjer kamp mot Krig, orättvisa, girighet och egoismen.

Indigenous community runt i hela världen stödjer kampen i Palestina, andligt, politiskt ock sociallt.

Pedro inkari

 1. Sacred places. Reconnecting the North & South spirits. TAWA  Sweden 2009


Pedro Inkari voyage to the scandinavian ancient places in Falköping Sweden guided by Odins fountain keeper Patrick Mannius & Professor and akeolog Lars . Visiting amazing Megalithic structures. tombs, temples and portals. We conduct ceremonies and rituals in the sacred places, honoring life, the energy of  mother earth and the memory of the ancients,  reconnecting the wisdom of nature with us and activating the posibilities of healing and life for the earth, humanity and all living beings.

 1. Kondor and Eagle, working together for peace and awareness- Finland


Andean representant Inkari and native american elder Rainbow eagle, working together spreading the ancient teachings in Skandinavia. Lectures and meeting in Tampere Finland. Mars 2009

Jallalla Awiyala!!!!!!

TAWA

Healing Sessioner


Individuella healing sessioner där olika andinska energi metoder tillämpas för att hjälpa dig att väcka allt din potentiell, skapa healing och komma vidare på din livsresa.

kontakta oss för bokning.


Hos oss kan du även boka: 

Föredrag, kurser, Workshops inom Inka tradition och andinsk visdom.

Inka Trumresor & sound healing grupp sessioner.

Aktiverings ceremonier och energi rening av bostader och platser bokas minst en månad i förväg.

Välkommen att Kontakta oss


Pedro Inkari

Andinsk representant & messenger Inka mystic, Paqo, shaman, healer,visionary, artist.

 1. Tawa Inka platform in the Yoga festival 2009 -Öland Sweden

Andean representant Inkari working  spreading the ancient teachings in Skandinavia.   Ceremonies, drum journeys and Healing in Ålands Yoga festivalen -Sweden. 01-14 Juni 2009. Se video

 1. Protect Indigenous Rights - Save theAmazon!

Peru is witnessing violent clashes between indigenous groups desperately trying to protect the Amazon and the government, which has pushed through legislation allowing intensive mining, logging, and large scale farming in the rainforest.

Read more.....

 1. Inty Raymi celebration 21 Juni 2009 TAWA-

Inka sacred sun celebration performed by  the Inka andean platform in skandinavia TAWA,  in the summer soltice 21 juni 2009 in a power place in Solna, trascendental event  and ceremony.

27 Juni  Nivardo Carrillo meets Pedro Inkari, Inka representant in Stockholm.  Se mer....

Vi firade den andiska nyår i Skövde/Ekornavallen där många kraftfulla forntida kultplatser, naturliga vattenkällor, monoliter och portaler finns. Kapac Raymi är en av dem största högtider  inom Inka tradition för att välsigna och skapa mognad och framgång i det nya året.

Kontakta oss för mer info,.

Se galleri...

 
 1. TAWA 9 9 9

An event that reconnected ourselves with the natural grid of energy and wisdom from mother earth - Pachamama.

Empowerment, reactivation of humanity and end of separations.

Pedro Inkari, representant of the Inka indigenous community guided the ceremony of activation into the increasing resonance and vibrating field of living energy that the ancients called QAMAQ

Fulfilling prophecy and manifesting collectively.

The ceremony take place in the blessed land of Finland- Skandinavia.

 1. TAWA ceremonies & meeting

 2. with the Tuva elders and shamans

 3. Feb 2010

Inkari and the humble Yuriy Oorzhak, Tuvans greatest Shaman 2009

 1. Vernal Equinox - Mars 20- 2010

TAWA platform welcome the "New solar plasma" in the North hemisphere! Sacred ancient Andean rituals in the North, integrating polarities, fulfilling prophecy and manifesting balance in this cosmic celebration, receiving new solar codes of life and natural integration together.

           

   

WORKSHOP I INKA-ANDISK KOSMOVISION


Begränsat antal


Andinsk kosmovision & spiritualitet bevarades av Inkamästarna som symbolik i deras konst, musik, ikoner & traditionella ritualer. Genom studier, förståelse och tillämpning av dessa uråldriga koder kan vi uppnå deras kunskap, visdom och transformativa vertyg.


Kursen omfattar:

Andisk symbolik

 1. Andiska grundläggande principer

 2. Andisk ritual & ceremoni

 3. La Chakana- det andinska korset

 4. Andinskt energiarbete/övningar, healing

 5. Jakten på Egot

 6. Andisk ceremoniel sound healing, trumresa/sång Tawa (Huanka- Kantus) Inka ljud & vibration healing.

Inka Despacho ceremoni. (Gemensam offergåva)

Utställning av Inka keramic hantverk och symbolik.

Föreläsare: TAWA, Inka ursprungsfolk representanter: Pedro Inkari,


Kontakta oss för mer info

Anmälan senast till Samordnare:

Stockholm:  inkatawa@hotmail.com

 


 1. The historical visit of Bolivian president Evo Morales in finland 22 maj 2010. Uniting North & South!


TAWA andean platform in Scandinavia were there welcomming and supporting our andean leader and brother, in a sacred oppening meditation for Mother Earth in Helsinki.
Jalllalla Qollasuyumarka! Jalllalla Tawantinsuyumarka! Jalllalla Wiñaymarka!

EVENT - RESOR - PRESS

11 Nov 2011  Tawa workshop- Inka Sound healing concert. Helsinki

Russian center of Science and culture.

Inkari message

Sharing the wisdom oft he Andean community

 1. INTI RAYMI 2012- Solar Celebration

Great sacred solar celebration in the summer solstice in the Nordic land of Finland! North and South, Eagle and Kondor, sharing again in harmony, unity and peace, fulfilling prophecy in present time. Eternal blessings to you all. Jallalla Tawa inti suyu!!! Jallalla Suomi Marka!!!

 1. TAWA AWIYALA-SACRED DISCOVERY JOURNEY TO THE ANDES 2012-2013


 2. Our Andean platform TAWA will guide our brothers and sisters from the North, creating a bridge of understanding, together in close connection and guidance of our Inka -Aymara indigenous communities, elders, spiritual leaders and wise men and woman that keep our ancient knowledge & traditions, we will have the opportunity to explore, discover  and understand the  wonders of our sacred land,  culture,, people, nature and more. Info and registrations: inkahealing@hotmail.com