TAWA CALENDER 
 
 TAWA CALENDER 2012- 2013  TAWA EVENT

21 to 24 June, Solar Celebration-Inti Raymi, Jämsa Finland.
03 July, TAWA- Full-Moon -Ceremony Helsinki.
10-13 July. Inka Inka healing sessions -Drop in- Helsinki-Finland.
19-Jul. TAWA New moon Andean-Inka ceremony Helsinki.
20-Jul. TAWA- Alppimuisto 2012 message of the Inkas & Inka Ceremony by Pedro Inkari. Helsinki.
27-28-29/ Jul: TAWA- Inka workshop-ceremony -Shaman Drum painting & symbols. Jämsä- Finland.
02 Aug. TAWA full moon Andean-Inka ceremony. Boon festival Portugal.
9 Aug. TAWA - Rainbow fields Sweden.
17 Aug. TAWA New moon Andean-Inka ceremony- Rainbow Finland..
31 Aug... TAWA Full/Blue moon Andean-Inka ceremony- Finland.
16 Sep.. TAWA New moon Andean-Inka ceremony.
22 sept. TAWA- Fall equinox, Inka workshop-ceremony.
 30 Sep TAWA Full moon Andean-Inka ceremony.
 Nov. AWIYALA-TAWA, Sacred Discovery journey to the Andes- Peru -Bolivia.
✦  December TAWA EXPEDITION & SACRED JOURNEY to the Andes! Contact us for Info & registrations.

../Tawa_event/Tawa_event.htmlContact.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1
 1. PACHAMAMAS DAG 1:a AUGUSTI  2012


PACHAMAMA, känd också som Mamma Pacha, är den högsta gudinnan, dyrkad av alla urbefolkningsfolk i världen. Hon är känd som modern som skapar, ger näring och skyddar liv. Vanligen tolkas hennes namn som moderjord men den uråldriga meningen och betydelsen av Pacha är inte bara relaterad till jorden utan till hela universum och till all tid. Hon är allt som existerar i exakt samma betydelse som GAIA i västerländsk tradition i Grekland: Tonantzin i Maya- och Azteka kulturen i Mexico; och ANAT i Mesopotamien.

Pachamamas dag firas den 1:a Augusti och festligheterna förlängs under hela augusti månad, som är helt tillägnad till henne. Den dagen går the community tillsammans till en ceremoniell brunn eller grop i marken som är speciellt markerad där alla ger offergåvor i form av kokta maträtter, tobak, frön, majs, cocablad, vin  eller sprit i en kruklera för att mata moderjord och för att be henne om tillåtelse för att såra henne under så-  och skördeperiod. Pachamamas Ceremonier är alltid utförda i paritet mellan man och kvinna eftersom båda blev skapade jämbördiga enligt den andinska traditionen.

En annan variant av traditionen under augustiperioden går ut på att börja förbereda jorden i ceremoniella former: medan mannen plogar jorden(eller sårar jorden) planterar kvinnorna frön. Detta kan också ses ha en symbolisk innebörd, vi gör grunden bördig och mottaglig och sår sedan frön om kärlek, gemenskap, medkänsla och visdom inom the community.

© Copyright 2006    home   |   contact us   |   privacy statement     Up

EVENT INFO

 

CONTACT


E-post:

inkatawa@hotmail.comTAWA Inka Andean workshop Ceremony

Cosmic invitation. 2012-2013


Andinsk kosmovision & spiritualitet bevarades av Inkamästarna som symbolik i deras konst, musik, ikoner & traditionella ritualer. Genom studier, förståelse och tillämpning av dessa uråldriga koder kan vi uppnå deras kunskap och visdom.

Kursen omfattar:

Andisk symbolik

 1. Andiska grundläggande principer

 2. Andisk ritual & ceremoni

 3. La Chakana- det andinska korset

 4. Andinskt energiarbete/övningar, healing

 5. Jakten på Egot

 6. Andisk trumresa, helig sång & mantrautövning (Huanka- Kantus) Inka ljud &vibration healing.

Inka Despacho ceremoni. (Gemensam offergåva)

Utställning av Inka keramic hantverk och symbolik.

Föreläsare: TAWA, Inka ursprungsfolk representanter: Pedro Inkari,


Contact us for more information

Stockholm:  inkatawa@hotmail.com

  
Tawa NewsTawa_News.htmlTawa_News.htmlshapeimage_6_link_0
 1. TAWA AWIYALA-SACRED DISCOVERY JOURNEY TO THE ANDES 2012-2013


 2. Our Andean platform TAWA will guide our brothers and sisters from the North, creating a bridge of understanding, together in close connection and guidance of our Inka -Aymara indigenous communities, elders, spiritual leaders and wise men and woman that keep our ancient knowledge & traditions, we will have the opportunity to explore, discover  and understand the  wonders of our sacred land,  culture,, people, nature and more.