TAWA - KICHUAYMARA   INKA ANDEAN TRADITIONNy generation Inka mystiker och Chakarunas (människobroar/budbärare) från anderna, grundade TAWA som spirituell och miljö-socio/kulturell andinsk plattform i skandinavia. Tawa har som uppgift att bevara, skydda och sprida vidare förfädernas och förmödrarnas visdom i de fyra riktningarna i Norden, för att tillsammans komma tillbaka till Pachamamas (moder jord) visdom  och Wiraqochan (Skapelsen och Upplysningens princip). TAWA arbetar för integrering av mångfald och harmoni.

TAWA jobbar tätt ihop med urbefolkningsgrupper och organisationer från anderna, norden och internationellt. Tawa kommer att dela med sig arvet från anderna i enlighet med uråldriga heliga traditioner från Kichua - Aymara  och Amazonasregnskogens folk.

De kommer att hjälpa och guida  gruppen genom informationsworkshops, kurser kreativt meditation, ceremonier, healing energi arbete, firande av kosmiska högtider,  och genom att använda  helande  och heliga sånger, Tawa (Ljus, ljud, och vibration healing)  som öppnar kreativitetens helande och skapande portaler.

Contact us för mer information.

 

About us 
   
Tawa NewsTawa_News.htmlTawa_News.htmlshapeimage_3_link_0

Wiraqochans  Sändebud
”Wiraqocha lovade sitt folk att vid han tidens fullbordan skulle sända sina egna budbärare för att alla falska profeter skulle avslöjas och därmed förkunna den rätta läran. Wiraqochans egna sändebud skulle kännas igen genom sin karisma, sin ljusa energikropp och de gyllene strålar som kommer ur deras mun och hals ”


KIchuaymara profetiaOm Wiraqocha


”Den största grundläggande  Principen”

Skaparen av det synliga och osynliga.

Wiraqochas allsmäktighet märks i hans /hennes personifiering av naturens krafter; skapande och förstörande.


Wiraqocha är dock ingen specifik Inkagud/inna, han/hon tillägnades dyrkan redan innan Inkafolket fanns, och då främst av Tiawanaqofolket, men sedan Inkafolket tog över efter dessa föregångare, gjorde de till sin egen. Även bland de första folken som fanns i anderna dyrkades Wiraqocha och de tillbad honom/henne liggandes på knä, med ansiktet täckt av händerna och vänt uppåt mot himlen. De bad: ”Maypi qangui, maypi qangui, yaya” (Fader/Moder, var är du, var är du?)

 

© Copyright 2006 |   home   |   contact us   |   privacy statement     Up

  1. Protect Indigenous Rights - Save theAmazon!

Peru is witnessing violent clashes between indigenous groups desperately trying to protect the Amazon and the government, which has pushed through legislation allowing intensive mining, logging, and large scale farming in the rainforest.

Read more.....